ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

SMART

เรียน STE@M แล้ว SMARTได้อย่างไร ในชั่วโมง SMART ของนักเรียนทั้งประถมและมัธยม นักเรียนมีความสุขกับการได้ลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวของนักเรียนเอง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: