ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครครู

โรงเรียนกุหลาบวิทยา เปิดรับสมัครครู

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
ภาษาจีน 1
  • สัญชาติจีน
ภาษาอังกฤษ 1
  • สอนได้ทั้งระดับประถม-มัธยม
สังคมศึกษาฯ 1
  • สอนได้ทั้งระดับประถม-มัธยม
ศิลปะ 2
  • สอนได้ทั้งระดับประถม-มัธยม
แนะแนว 1
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาและการแนะแนว
  • มีความสามารถด้านการศึกษาเด็กพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ
0 2266 5775 ต่อ 114