ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เป็นโรงเรียนคาทอลิก
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับนักเรียนอนุบาลเพิ่มหลักสูตร MEP (Mini English Program) เน้นคุณธรรมจริยธรรมตามคำขวัญ
"มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

 • สอบ จ. 26 ก.พ. 2018 ถึง ศ. 2 มี.ค. 2018
  ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 • ศ. 2 มี.ค. 2018
  โครงการบัณฑิตน้อย
 • อา. 11 มี.ค. 2018 ถึง อ. 13 มี.ค. 2018
  ตรวจสอบผลสอบ ป.1-ม.5
 • พ. 14 มี.ค. 2018 ถึง พฤ. 15 มี.ค. 2018
  เรียนซ่อมเสริม ป.1-ม.5
 • ศ. 16 มี.ค. 2018
  สอบซ่อม ป.1-ม.5

เรียนเสริมวันเสาร์

 • กพ. 61 เรียน เสาร์ที่ 3/10/17/24

วีดีโอกิจกรรม

ผลศึกษาต่อ ม.6

ผลการศึกษาต่อ ม.6

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
84.93%
มหาวิทยาลัยเอกชน
12.33%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
0%
อื่นๆ
2.74%
ปีการศึกษา 2559