ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เป็นโรงเรียนคาทอลิก
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับนักเรียนอนุบาลเพิ่มหลักสูตร MEP (Mini English Program) เน้นคุณธรรมจริยธรรมตามคำขวัญ
"มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกุหลาบวิทยา

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

15/08/2017
Math camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการ Math Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...

14/08/2017
ค่ายอนุรักษ์พลังงาน

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.1 จำนวน 146 คน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...

24/08/2017
วันวิทยาศาสตร์ ปี 2560

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560...

18/08/2017
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ...

18/11/2017
ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี 2560

การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีประจำปี 2560 นักเรียนที่ส่งผลงานและได้รับรางวัล ชนะเลิศ  คือ...

18/11/2017
กีฬาสี ประจำปี 2560

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560...

16/11/2017
ค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  จำนวน 24 คน เข้าค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่...

20/11/2017
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 ปี 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จ....

16/11/2017
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 ปี 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จ....

16/11/2017

ปฏิทินกิจกรรม

  • ศ. 22 ธ.ค. 2017
    งานคริสต์มาส
  • วันหยุด จ. 25 ธ.ค. 2017 ถึง ศ. 29 ธ.ค. 2017
    หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

เรียนเสริมวันเสาร์

  • พย. 60เรียน เสาร์ที่ 4/11/18/25

Video

ผลศึกษาต่อ ม.6

ผลการศึกษาต่อ ม.6

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
84.93%
มหาวิทยาลัยเอกชน
12.33%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
0%
อื่นๆ
2.74%
ปีการศึกษา 2559