ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เป็นโรงเรียนคาทอลิก
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับนักเรียนอนุบาลเพิ่มหลักสูตร MEP (Mini English Program) เน้นคุณธรรมจริยธรรมตามคำขวัญ
"มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกุหลาบวิทยา

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

15/08/2017
Math camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการ Math Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...

14/08/2017
ค่ายอนุรักษ์พลังงาน

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.1 จำนวน 146 คน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...

24/08/2017
วันวิทยาศาสตร์ ปี 2560

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560...

18/08/2017
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ...

18/11/2017
ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี 2560

การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีประจำปี 2560 นักเรียนที่ส่งผลงานและได้รับรางวัล ชนะเลิศ  คือ...

18/11/2017
กีฬาสี ประจำปี 2560

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560...

16/11/2017
สร้างงานสร้างอาชีพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 91 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ...

15/01/2018
ค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  จำนวน 24 คน เข้าค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่...

20/11/2017
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 ปี 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จ....

16/11/2017
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 ปี 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จ....

16/11/2017

ปฏิทินกิจกรรม

 • พฤ. 25 ม.ค. 2018
  โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
 • ศ. 26 ม.ค. 2018
  งานกุหลาบสัมพันธ์
 • พ. 7 ก.พ. 2018
  วันจบการศึกษา ม.6
 • ส. 10 ก.พ. 2018
  สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5
 • จ. 12 ก.พ. 2018
  ม.6 ฟังผลสอบ
 • พ. 14 ก.พ. 2018
  โครงการ Chinese Day
 • วันหยุด ศ. 16 ก.พ. 2018
  หยุด วันตรุษจีน
 • พฤ. 22 ก.พ. 2018
  ค่ายคุณธรรม ป.6
 • พฤ. 22 ก.พ. 2018
  งานสายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ม.3
 • ศ. 23 ก.พ. 2018
  อนุบาลเรียนวันสุดท้าย

เรียนเสริมวันเสาร์

 • มค. 61 เรียน เสาร์ที่ 6/13/20

Video

ผลศึกษาต่อ ม.6

ผลการศึกษาต่อ ม.6

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
84.93%
มหาวิทยาลัยเอกชน
12.33%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
0%
อื่นๆ
2.74%
ปีการศึกษา 2559