ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2560

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ดังนี้

  1. การประกวดระบายสีและวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
  2. การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
  3. การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ

และจัดนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: