ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2560

กลุ่มสาระ: 
ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ ศ. 18 ส.ค. 2560 เวลา 14:45 น.

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ดังนี้

  1. การประกวดระบายสีและวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
  2. การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
  3. การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ

และจัดนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [ศักดิ์ศรี เจริญบุตร]

News
(เมื่อ 24/08/2017)
News
(เมื่อ 18/08/2017)
News
(เมื่อ 18/08/2017)
News
(เมื่อ 16/08/2017)
News
(เมื่อ 15/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
บล็อก
(เมื่อ 08/08/2017)