ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มสาระ: 
ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ พฤ. 24 ส.ค. 2560 เวลา 10:59 น.

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.1 จำนวน 146 คน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560  ในหัวข้อ "อนุรักษ์พลังงาน" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัด เห็นคุณค่าของพลังงานที่มีอยู่ และตระหนักว่าตนเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พลังงานและร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน โดยเรียนรู้จากกิจกรรมฐาน เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานจากถ่านไม้ การผลิตน้ำร้อนจากแอร์ การสูบน้ำจากกังหันลม และพลังงานแสงอาทิตย์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [ศักดิ์ศรี เจริญบุตร]

ค่ายอนุรักษ์พลังงาน
News
(เมื่อ 24/08/2017)
วันวิทยาศาสตร์ ปี 2560
News
(เมื่อ 18/08/2017)
ทัศนศึกษาศาสนสถาน 2560
News
(เมื่อ 18/08/2017)
วันแม่ กุหลาบวิทยา 2560
News
(เมื่อ 16/08/2017)
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560
News
(เมื่อ 15/08/2017)
แห่เทียนจำนำพรรษา
News
(เมื่อ 14/08/2017)
Math camp
News
(เมื่อ 14/08/2017)
วันสุนทรภู่
News
(เมื่อ 14/08/2017)