ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวกิจกรรม

งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560

ห้องสมุดจัด "งานสัปดาห์ห้องสมุด" เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำสมุดเล่มเล็ก การทำที่คั่นหนังสือ การแต่งเรื่องจากคำ และเกมบิงโกจากหนังสือชุด วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ และกบนอกกะลา ซึ่งนักเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • ศักดิ์ศรี เจริญบุตร
  • แอ๋ม ไชยสิงห์
  • มานิตา พฤทธิ์รุจิระ

บทความล่าสุดของ [ศักดิ์ศรี เจริญบุตร]

งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2560
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 14/02/2018)
ค่ายอนุรักษ์พลังงาน
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 24/08/2017)
วันวิทยาศาสตร์ ปี 2560
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 18/08/2017)
ทัศนศึกษาศาสนสถาน 2560
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 18/08/2017)
วันแม่ กุหลาบวิทยา 2560
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 16/08/2017)
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 15/08/2017)
แห่เทียนจำนำพรรษา
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 14/08/2017)
Math camp
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 14/08/2017)
วันสุนทรภู่
ข่าวกิจกรรม
(เมื่อ 14/08/2017)