ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Math Camp

กลุ่มสาระ: 
ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ จ. 14 ส.ค. 2560 เวลา 20:29 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการ Math Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมฐาน

ดูภาพกิจกรรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [ศักดิ์ศรี เจริญบุตร]

News
(เมื่อ 24/08/2017)
News
(เมื่อ 18/08/2017)
News
(เมื่อ 18/08/2017)
News
(เมื่อ 16/08/2017)
News
(เมื่อ 15/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
บล็อก
(เมื่อ 08/08/2017)