ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1

 • เปิด ภาคเรียนที่ 1
  วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
 • สอบ ระหว่างภาคเรียนที่ 1
  วันที่ -
 • สอบ ปลายภาคเรียนที่ 1
  วันที่ -
 • ปิด ภาคเรียนที่ 1
  วันที่ -

ภาคเรียนที่ 2

 • เปิด ภาคเรียนที่ 2
  วันที่ -
 • สอบ ระหว่างภาคเรียนที่ 2
  วันที่ -
 • สอบ ปลายภาคเรียนที่ 2
  วันที่ -
 • ปิด ภาคเรียนที่ 2
  วันที่ -