ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

มิถุนายน 2560

 • พฤ 1 มิย. 60เริ่มเรียนเสริมตอนเย็น
 • 2 มิย. 60มิสซาศุกร์ต้นเดือน ป.3, ม.1 เข้าร่วมมิสซา
 • 3 มิย. 60ปฐมนิเทศผู้ปกครอง อนุบาล/ประถม-มัธยม(8.45น.)
 • อ-พ 6-7 มิย. 60อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
 • อา 18 มิย. 60ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก
 • 19 มิย. 60เลือกตั้งสภานักเรียน
 • 20 มิย. 60ธรรมะกับเจ้าตัวน้อย(อนุบาล)
 • พฤ 22 มิย. 60วันไหว้ครู / Home Coming Day
 • 24 มิย. 60Math Camp
 • จ-ศ 26-30 มิย. 60ม.6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
 • 30 มิย. 60 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เรียนเสริมวันเสาร์

 • มิย. 60เรียน เสาร์ที่ 10/17/24
 

กรกฏาคม 2560

 • 1 กค. 60ค่ายสภานักเรียน
 • 5 กค. 60เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น
 • พฤ 6 กค. 60แห่เทียนจำนำพรรษา
 • 7 กค. 60มิสซาศุกร์ต้นเดือน ป.2,ม.4 เข้าร่วมมิสซา
 • 10 กค. 60หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • 15 กค. 60อบรมเรื่องยาเสพติด
 • พ-ศ 19-21 กค. 60นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด
 • ศ-พ 21-26 กค. 60สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ป.1-ม.5
 • 28 กค. 60หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 • 31 กค. 60วันภาษาไทย

เรียนเสริมวันเสาร์

 • กค. 60เรียน เสาร์ที่ 1/15(เต็มวัน)/22
 

สิงหาคม 2560

 • 1 สค. 60ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1
 • 4 สค. 60วันวิชาการ
 • 11 สค. 60งานวันแม่
 • 14 สค. 60หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • 16 สค. 60เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 • พฤ 1 สค. 60ศึกษาศาสนสถาน ม.2
 • 18 สค. 60วันวิทยาศาสตร์
 • 19 สค. 60English Efficiency Workshop
 • 25 สค. 60โครงการดุริยนาฎการสานเส้นศิลป์
 • 25 สค. 60ค่ายกลางวัน Day Camp อนุบาล
 • จ-ศ 28-1 กย. 60ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1

เรียนเสริมวันเสาร์

 • สค. 60เรียน เสาร์ที่ 5(เต็มวัน)/19/26
 

กันยายน 2560

 • 1 กย. 60มิสซาศุกร์ต้นเดือน ป.4, ม.6 เข้าร่วมมิสซา
 • 1 กย. 60ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
 • 4 กย. 60ม.6 เปิดภาคเรียนที่ 2
 • จ-ศ 11-15 กย. 60อนุบาล 1-3 สอบการอ่าน
 • 12 กย. 60ม.6 ฟังผลสอบ
 • จ-ศ 25-29 กย. 60ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1

เรียนเสริมวันเสาร์

 • กย. 60เรียน เสาร์ที่ 2/9/16/23
 

ตุลาคม 2560

 • อา 1 ตค. 60ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)
 • 4 ตค. 60English Camp ป.2-ป.3
 • พ-อ 4-10 ตค. 60ยุวเกษตรกรไร้สารพิษ
 • พฤ-ศ 5-6 ตค. 60ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6
 • ศ-อา 6-8 ตค. 60ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3
 • 7 ตค. 60สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
 • 9 ตค. 60ตรวจสอบผลสอบ
 • 10 ตค. 60ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
 • อ-พ 10-11 ตค. 60ป.1-ม.5 เรียนซ่อมเสริม
 • พฤ 12 ตค. 60ป.1-ม.5 สอบซ่อมเสริม
 • พฤ 12 ตค. 60งานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่2
 • 16 ตค. 60อนุบาล-ม.5 เปิดภาคเรียนที่ 2/60
 • พฤ 19 ตค. 60วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ
 • 28 ตค. 60ผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียน

เรียนเสริมวันเสาร์

 • ตค. 60เรียน เสาร์ที่ 21
 

พฤศจิกายน 2560

 • 3 พย. 60กีฬาสี
 • 11 พย. 60สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
 • จ-ศ 6-11 พย. 60งาน Project Approach อนุบาล
 • 15 พย. 60ป.1-6 ทัศนศึกษา
 • 21 พย. 60ธรรมะกับเยาวชนะ ภาคเรียนที่ 2
 • พฤ 23 พย. 60ธรรมะกับเจ้าตัวน้อย อนุบาล
 • พฤ 23 พย. 60ม.1-6 ทัศนศึกษา
 • 24 พย. 60วันวชิราวุธ
 • 29 พย. 60กิจกรรมวัยใสรู้เท่าทันสื่อ ม.3

เรียนเสริมวันเสาร์

 • พย. 60เรียน เสาร์ที่ 4/11/18/25
 

ธันวาคม 2560

 • 1 ธค. 60มิสซาศุกร์ต้นเดือน ป.6, ม.2 เข้าร่วมมิสซา
 • 2 ธค. 60สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
 • 8 ธค. 60นิทรรศการ Project Approach อนุบาล
 • อ-ศ 12-15 ธค. 60ป.1-ม.5 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2
 • 22 ธค. 60งานคริสต์มาส
 • จ-ศ 25-29 ธค. 60หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

เรียนเสริมวันเสาร์

 • ธค. 60เรียน เสาร์ที่ 2/9/16
 

มกราคม 2561

 • 3 มค. 61เปิดเรียนหลังปีใหม่
 • 5 มค. 61มิสซาศุกร์ต้นเดือน ป.3, ม.1 เข้าร่วมมิสซา
 • 5 มค. 61เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น
 • ส-จ 13-15 มค. 61ค่ายสัมผัสชีวิต ม.4
 • 12 มค. 61วันเด็ก อนุบาล
 • 16 มค. 61หยุดวันครู
 • พฤ 18 มค. 61วันประวัติศาสตร์
 • 19 มค. 61ทัศนศึกษา อนุบาล
 • 20 มค. 61สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4
 • พฤ 25 มค. 61โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
 • 26 มค. 61งานกุหลาบสัมพันธ์
 • จ-ศ 29-2 กพ. 61ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

เรียนเสริมวันเสาร์

 • มค. 61เรียน เสาร์ที่ 6/13/20
 

กุมภาพันธ์ 2561

 • 2 กพ. 61มิสซาศุกร์ต้นเดือน ป.1-2, ม.5 เข้าร่วมมิสซา
 • 7 กพ. 61วันจบการศึกษา ม.6
 • 10 กพ. 61สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 5
 • 12 กพ. 61ม.6 ฟังผลสอบ
 • 14 กพ. 61Chinese Day
 • 16 กพ. 61หยุดวันตรุษจีน
 • พฤ 22 กพ. 61งานสายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ม.3
 • พฤ 22 กพ. 61ค่ายคุณธรรม ป.6
 • 23 กพ. 61อนุบาลเรียนวันสุดท้าย
 • จ-ศ 26-2 มีค. 61ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

เรียนเสริมวันเสาร์

 • กพ. 61เรียน เสาร์ที่ 3/10/24
 

มีนาคม 2561

 • 2 มีค. 61โครงการบัณฑิตน้อย
 • อา-อ 11-13 มีค. 61ตรวจสอบผลสอบ ป.1-ม.5
 • พ-พฤ 14-15 มีค. 61เรียนซ่อมเสริม ป.1-ม.5
 • 16 มีค. 61สอบซ่อม ป.1-ม.5