ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลการศึกษาต่อ ม.6

ผลการศึกษาต่อ ม.6

เขียนเมื่อ ส. 9 ก.ย. 2560 เวลา 13:37 น.

about us
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
77.65%
มหาวิทยาลัยเอกชน
17.65%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
1.18%
อื่นๆ
3.53%
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
70%
มหาวิทยาลัยเอกชน
26.36%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
0.91%
อื่นๆ
2.73%
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
78.30%
มหาวิทยาลัยเอกชน
19.81%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
0.94%
อื่นๆ
0.94%