ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับจังหวัด" ของคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอัมพาภรณ์ คุ้มมงคล ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น "ระดับจังหวัด" ของคุรุสภา ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: