ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยและยาเสพติดโลก ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: