ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดพิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปาโล นักบุญองค์อุปถัมภ์ของคุณพ่อเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู ตัวแทนคณะครู และนักเรียน  กล่าวแสดงความยินดี มอบของขวัญ มาลัยกร และร่วมกันร้องเพลง Happy Feast Day

เพื่อแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อโอกาสฉลองศาสนนาม

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: