ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พิธีไหว้ครู2561

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบูญชู เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์  คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูในครั้งนี้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักระหว่างครูกับลูกศิษย์ ผ่านทางพานไหว้ครูที่นักเรียนตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อมอบให้คุณครูที่พวกเขารักและเคารพ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: