ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พิธีติดเข็ม ม.4

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้จัดพิธีติดเข็มแก่นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 12 เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: