ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมอบรม ฟื้นฟูจิตใจ ไหว้พระ แสวงบุญ

กิจกรรมอบรม  ”ฟื้นฟูจิตใจ  ไหว้พระ  แสวงบุญ” คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกุหลาบวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารร่วมกับ ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนกุหลาบวิทยาได้นำคณะครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 110 คน  เยี่ยมชมศาสนสถานที่วัดพระคริสตหฤทัย จ.ราชบุรี และวัดค่ายบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม พร้อมรับเข้าฟังการบรรยายธรรมที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารในหัวข้อ “การรักษาศีล 5 ” ซึ่งในโอกาสนี้คณะครูและเจ้าหน้าที่ได้ถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์จำนวน 7 รูป ในวาระก้าวสู่ปีที่ 70 ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในการดำเนินชีวิตโดยนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ตลอดเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมและศาสนสัมพันธ์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: