ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ปี2018

นักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมปีที่ 3 ร่วมงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ปี 2018  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: