ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระ: 
ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ จ. 14 ส.ค. 2560 เวลา 13:10 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนรู้จักกวีเอกของโลก รวมทั้งผลงานด้านวรรณกรรมของท่าน

ดูภาพกิจกรรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [ศักดิ์ศรี เจริญบุตร]

News
(เมื่อ 24/08/2017)
News
(เมื่อ 18/08/2017)
News
(เมื่อ 18/08/2017)
News
(เมื่อ 16/08/2017)
News
(เมื่อ 15/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
News
(เมื่อ 14/08/2017)
บล็อก
(เมื่อ 08/08/2017)