ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนรู้จักกวีเอกของโลก รวมทั้งผลงานด้านวรรณกรรมของท่าน

ดูภาพกิจกรรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: