ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระ: 
ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ ส. 18 พ.ย. 2560 เวลา 19:37 น.

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลมาดังนี้

  1. นางสาวนวลอนงค์   พลภักดี ชั้นม.5/2  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ
  2. นางสาวอารามาทา  กินโด    ชั้นม.5/1  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านบทความภาษาอังกฤษ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [กัณฐิมา จินตานนท์]

ทัศนศึกษา 2560 ม.1-ม.3
News
(เมื่อ 25/11/2017)
ทัศนศึกษา 2560 ป.4-ป.6
News
(เมื่อ 25/11/2017)