ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี 2560

ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ ส. 18 พ.ย. 2560 เวลา 19:34 น.

การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีประจำปี 2560 นักเรียนที่ส่งผลงานและได้รับรางวัล ชนะเลิศ  คือ  นายกันต์ธีร์   ธีรวโรภาส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [กัณฐิมา จินตานนท์]

ทัศนศึกษา 2560 ม.1-ม.3
News
(เมื่อ 25/11/2017)
ทัศนศึกษา 2560 ป.4-ป.6
News
(เมื่อ 25/11/2017)