ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สร้างงานสร้างอาชีพ

ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ จ. 15 ม.ค. 2561 เวลา 13:59 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 91 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  โดยนักเรียนได้เข้ากิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม

1. คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ  ตัดต่อภาพในการสร้างชิ้นงาน

2. การเพ้นท์แก้ว  ได้ลงมือเพ้นท์แก้วโดยใช้สีลงในตัวแก้วน้ำ

3. กุหลาบวาเลน์ไทน์  ประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษสา

4. การทำสลัดโรล  เรียนรู้และลงมือทำสลัดโรล

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [ศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์]

สร้างงานสร้างอาชีพ
News
(เมื่อ 15/01/2018)