ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวกิจกรรม

ร่วมการแข่งขันงานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ Act Extreme Education 2017 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล  ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายการนับธนบัตร      รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายเจตพัฒน์        จิยารมณ์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ดูแลและฝึกซ้อมโดย คุณครูเย็นกมล  จันทร์ทน

 

  รายการแข่งขันทำอาหารคาว หัวข้อขนมจีนแกงเขียวหวานไก่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. เด็กหญิงทิพานัน         ตั้งประภาสิริ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
  2. เด็กหญิงศศิชา           วิไลวงษ์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
  3. เด็กหญิงนรัชนันท์       เอี่ยมศิริ         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

  ดูแลและฝึกซ้อมโดย  คุณครูวันนา  สุขสุทธิ์

   

  รายการโยนไข่ไม่แตก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. นางสาวณิชารีย์     ปัญญาพร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  2. นายบุรินทร์         มนตรีวิสัย       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • เย็นกมล จันทร์ทน
  • วันนา สุขสุทธิ์

  บทความล่าสุดของ [กัณฐิมา จินตานนท์]

  วันจบการศึกษาของม.6 รุ่น 9
  ข่าวกิจกรรม
  (เมื่อ 16/02/2018)
  ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
  ข่าวกิจกรรม
  (เมื่อ 02/12/2017)
  ทัศนศึกษา 2560 ม.4-ม.6 สำนักพัฒนาสังคม
  ข่าวกิจกรรม
  (เมื่อ 25/11/2017)
  ทัศนศึกษา 2560 ม.4-ม.6 ศิริราช
  ข่าวกิจกรรม
  (เมื่อ 25/11/2017)
  ทัศนศึกษา 2560 ม.1-ม.3
  ข่าวกิจกรรม
  (เมื่อ 25/11/2017)
  ทัศนศึกษา 2560 ป.4-ป.6
  ข่าวกิจกรรม
  (เมื่อ 25/11/2017)