ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Seangthum Bible Contest ครั้งที่ 7

เขียนเมื่อ ศ. 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09:04 น.

ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการแสงธรรม " Seangthum Bible Contest ครั้งที่ 7" ในหัวข้อ พระวรสารนักบุญมัทธิว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนของเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดปั้นดินน้ำมันพระวรสารนักบุญมัธทิว ช่วงชั้นที่ 1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

บทความล่าสุดของ [อรรถพล ลิ้มวรรธนะ]

 Seangthum Bible Contest ครั้งที่ 7
News
(เมื่อ 01/12/2017)
เทิดเกียรติแม่พระ ปี 2560
News
(เมื่อ 19/10/2017)