ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยุวเกษตรกรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3

ฝ่าย: 
เขียนเมื่อ จ. 20 พ.ย. 2560 เวลา 15:05 น.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  จำนวน 24 คน เข้าค่ายยุวเกษตรไร้สารพิษ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 4 - 9 ตุลาคม 2560 ณ ไร่ภูฟ้าน้ำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การขุดหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกผัก การใส่ปุ๋ย การลงแปลงปลูกผัก  การเก็บผัก การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงแพะ การทำสลัดโรล เป็นต้น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • เย็นกมล จันทร์ทน
  • ศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์

บทความล่าสุดของ [ศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์]

สร้างงานสร้างอาชีพ
News
(เมื่อ 15/01/2018)