ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

Primary tabs

วันสอบ ปีการศึกษา 2561

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
จ. 25 มิ.ย. 2561 ถึง ศ. 29 มิ.ย. 2561 ตลอดวัน ม.4-ม.6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายวิชาการ กัณฐิมา จินตานนท์
ศ. 20 ก.ค. 2561 ถึง พ. 25 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคป.1-ม.3 อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ศ. 7 ก.ย. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ศ. 23 พ.ย. 2561 ถึง พ. 28 พ.ย. 2561 ม.4-ม.6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
อ. 11 ธ.ค. 2561 ถึง ศ. 14 ธ.ค. 2561 ป.1-ม.3 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 28 ม.ค. 2562 ถึง พฤ. 31 ม.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียน ม.4 -ม.6ประจำภาคเรียนที่2/2561 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
จ. 25 ก.พ. 2562 ถึง ศ. 1 มี.ค. 2562 สอบปลายภาคเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
อ. 26 ก.พ. 2562 ถึง พฤ. 28 ก.พ. 2562 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน