ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Primary tabs

เลือกเดือน และปี
วันที่ กิจกรรม
ศ. 1 ก.ย. 2017 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
จ. 4 ก.ย. 2017 ม.6 เปิดภาคเรียนที่ 2
ศ. 8 ก.ย. 2017 Day Camp อนุบาล
จ. 11 ก.ย. 2017 ถึง ศ. 15 ก.ย. 2017 อนุบาล 1-3 สอบการอ่าน
อ. 12 ก.ย. 2017 ม.6 ฟังผลสอบ
จ. 25 ก.ย. 2017 ถึง ศ. 29 ก.ย. 2017 ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
อา. 1 ต.ค. 2017 ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)
พ. 4 ต.ค. 2017 ถึง อ. 10 ต.ค. 2017 ยุวเกษตรกรไร้สารพิษ
พฤ. 5 ต.ค. 2017 ถึง ศ. 6 ต.ค. 2017 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6
ศ. 6 ต.ค. 2017 ถึง อา. 8 ต.ค. 2017 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3
ส. 7 ต.ค. 2017 สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
จ. 9 ต.ค. 2017 ตรวจสอบผลสอบ
อ. 10 ต.ค. 2017 ถึง พ. 11 ต.ค. 2017 ป.1-ม.5 เรียนซ่อมเสริม
พ. 11 ต.ค. 2017 ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
พฤ. 12 ต.ค. 2017 ป.1-ม.5 สอบซ่อมเสริม
ศ. 13 ต.ค. 2017 งานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 2
จ. 16 ต.ค. 2017 อนุบาล-ม.5 เปิดภาคเรียนที่ 2/60
พฤ. 19 ต.ค. 2017 โครงการเทิดเกียรติแม่พระ
จ. 23 ต.ค. 2017 ถึง ศ. 27 ต.ค. 2017 หยุดเรียน
ส. 28 ต.ค. 2017 ผู้ปกครองรับสมุดรายงานผลการเรียน

หน้า