ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

เป็นโรงเรียนคาทอลิก
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับนักเรียนอนุบาลเพิ่มหลักสูตร MEP (Mini English Program) เน้นคุณธรรมจริยธรรมตามคำขวัญ
"มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกุหลาบวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

15/08/2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560...

14/08/2017

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการ Math Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...

14/08/2017

นักเรียนชั้น ป.4 - ม.1 จำนวน 146 คน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...

24/08/2017

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560...

18/08/2017

ปฏิทินกิจกรรม

  • วันหยุด จ. 25 ธ.ค. 2017 ถึง ศ. 29 ธ.ค. 2017
    หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

เรียนเสริมวันเสาร์

  • ตค. 60เรียน เสาร์ที่ 21

Video

ผลศึกษาต่อ ม.6

ผลการศึกษาต่อ ม.6

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
84.93%
มหาวิทยาลัยเอกชน
12.33%
ศึกษาต่อต่างประเทศ
0%
อื่นๆ
2.74%
ปีการศึกษา 2559