s49 s45 s36 s24 s22 s23

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชั้น ป.1 - ม.5

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชั้น ป.1 - ม.5

 

 

วารสาร กุหลาบสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ นร.ชั้น ม.6

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ ปราณบุรีซีฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อน  ความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน  นอกจากนี้ได้รับฟังธรรมและข้อคิดดีๆจากพระภิกษุสงฆ์  ได้ทำพิธีขอขมาบิดามารดา  ครูอาจารย์  และท้ายที่สุดกิจกรรมเพื่อนกันตลอดไป

Read more...

ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจและอาลัยเป็นยิ่ง ต่อการลาจากไปของคุณครู เยาวลักษณ์ ชิตสีทรง (ครูตุ๊กกี้)

ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจและอาลัยเป็นยิ่ง

ต่อการลาจากไปของคุณครู เยาวลักษณ์ ชิตสีทรง (ครูตุ๊กกี้)

ตั้งสวดที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เวลา 19:00 น.

และ มิสซาปลงศพ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 11.00น. ณ วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)

Read more...

งาน มุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนได้จัดงาน ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

1.คุณครู ภัณฑิรา  โกศลประเสริฐ

2.คุณครู  อัญชลี  สุขสำอางค์

3.คุณครู  พงฤทธิ์  ชุนลิ้ม

Read more...

กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการสร้างอาชีพต่างๆที่สามารถนำมาประกอบอาชีพในอนาคตได้

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร มัธยมศึกษาชั้น ม.6

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 โดยที่นักเรียนได้มอบจอโปรเจคเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนด้วยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และเมื่อเสร็จพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาโรงเรียนและน้องชั้นมัธยม 5 ได้จัดกิจกรรมอำลาพี่ๆมัธยม 6

Read more...

กิจกรรมรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

โรงเรียนกุหลาบวิทยา  ได้ขอรับบริจาคน้ำใจ จากผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนทุกคนเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 -13 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือ และร่วมใจช่วยเหลือกันอย่างล้นหลาม โดยยอดบริจาคทั้งสิ้น  35,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดส่งไปช่วยเหลือผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑล สุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแม่พระตอบแทนในน้ำใจดีมีเมตตาของทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

Read more...

ค่ายสัมผัสชีวิต

ค่ายสัมผัสชีวิต

Read more...

พิธีเปิดห้องการเรียนรู้ภาษาจีน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีเปิดห้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของภาษาจีนได้มากขึ้น

Read more...

More Articles...

  1. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
  2. กิจกรรมงานวัน คริสต์มาส
  3. ประมวลภาพกิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
  4. ประมวลภาพผู้โชคดี ในการจับบัตรการกุศลเพื่อการศึกษา
  5. กิจกรรมงาน จับสลากการกุศลเพื่อการศึกษา

Page 1 of 7

คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

 การแข่งขันลีลาศ

การแข่งขันลีลาศรายการ HA  NOI OPEN DANCE SPORT CHAMPIONSHIP

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รุ่น JUNIOR I GRADE A OPEN  LATIN  คือ เด็กชายศุภสิน  ตั้งตราสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

************

โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา

 จากการทดสอบโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด  นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบและได้รับรางวัล คือ

 เด็กหญิงอัศมาวรรณ วู้ดค้อก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

************

เด็กชายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 ************

 เด็กหญิงจิตลดา  ตั้งคุปตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขันยิมนาสติก

รายการ 2016 VITRIGO INTERNATIONAL CUP

ที่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 

 

 ************ 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-NET) ปีการศึกษา 2558 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน  สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม  

 

ด็กชายธัญพิสิษฐ์     แซ่แต้

 

เด็กหญิงกนกพร  พรบัณฑิตวงศ์

  

เด็กชายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์

 

เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล

*************

 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 11 และ 14

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น

และได้เป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ ไปแข่งขันในรายการฟุตซอลกทม.ลีก 2016 

   รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

 

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

 

 ******************

 คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ผ่านการสอบเข้าเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยาปีการศึกษา2560

 

 

จุดประสงค์ออกข้อสอบ ของฝ่ายการศึกษา

รับสมัครครู

  • รับสมัครครูต่างชาติหรือฟิลิปส์จบ Early childhood จำนวน 2 อัตรา สอนระดับชั้น (อนุบาล)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา (ชาย) สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน (หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • ติดต่อสอบถาม  โทร. 0-2266-5775-6 ต่อ 101,111 หรือที่ klw.bkk@gmail.com

VDO กิจกรรมของโรงเรียน

ระบบทำคะแนน KLW

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0115522
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
31
331
2164
109028
10206
7925
115522

Daily Forecast

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน