s49 s45 s36 s24 s22 s23

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชั้น ป.1 - ม.5

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชั้น ป.1 - ม.5

 

 

วารสาร กุหลาบสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

กิจกรรม สายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ชั้น ม. 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ นร.ชั้น ม.6

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ ปราณบุรีซีฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อน  ความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน  นอกจากนี้ได้รับฟังธรรมและข้อคิดดีๆจากพระภิกษุสงฆ์  ได้ทำพิธีขอขมาบิดามารดา  ครูอาจารย์  และท้ายที่สุดกิจกรรมเพื่อนกันตลอดไป

Read more...

ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจและอาลัยเป็นยิ่ง ต่อการลาจากไปของคุณครู เยาวลักษณ์ ชิตสีทรง (ครูตุ๊กกี้)

ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจและอาลัยเป็นยิ่ง

ต่อการลาจากไปของคุณครู เยาวลักษณ์ ชิตสีทรง (ครูตุ๊กกี้)

ตั้งสวดที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เวลา 19:00 น.

และ มิสซาปลงศพ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 11.00น. ณ วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์)

Read more...

งาน มุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนได้จัดงาน ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

1.คุณครู ภัณฑิรา  โกศลประเสริฐ

2.คุณครู  อัญชลี  สุขสำอางค์

3.คุณครู  พงฤทธิ์  ชุนลิ้ม

Read more...

กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการสร้างอาชีพต่างๆที่สามารถนำมาประกอบอาชีพในอนาคตได้

Read more...

พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตร มัธยมศึกษาชั้น ม.6

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 โดยที่นักเรียนได้มอบจอโปรเจคเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนด้วยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และเมื่อเสร็จพิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาโรงเรียนและน้องชั้นมัธยม 5 ได้จัดกิจกรรมอำลาพี่ๆมัธยม 6

Read more...

กิจกรรมรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

โรงเรียนกุหลาบวิทยา  ได้ขอรับบริจาคน้ำใจ จากผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนทุกคนเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 -13 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือ และร่วมใจช่วยเหลือกันอย่างล้นหลาม โดยยอดบริจาคทั้งสิ้น  35,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดส่งไปช่วยเหลือผ่านทางศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑล สุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแม่พระตอบแทนในน้ำใจดีมีเมตตาของทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

Read more...

ค่ายสัมผัสชีวิต

ค่ายสัมผัสชีวิต

Read more...

More Articles...

 1. พิธีเปิดห้องการเรียนรู้ภาษาจีน
 2. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
 3. กิจกรรมงานวัน คริสต์มาส
 4. ประมวลภาพกิจกรรม ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
 5. ประมวลภาพผู้โชคดี ในการจับบัตรการกุศลเพื่อการศึกษา

Page 1 of 7

คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

 การแข่งขันลีลาศ

การแข่งขันลีลาศรายการ HA  NOI OPEN DANCE SPORT CHAMPIONSHIP

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รุ่น JUNIOR I GRADE A OPEN  LATIN  คือ เด็กชายศุภสิน  ตั้งตราสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

************

โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา

 จากการทดสอบโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด  นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบและได้รับรางวัล คือ

 เด็กหญิงอัศมาวรรณ วู้ดค้อก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

************

เด็กชายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 ************

 เด็กหญิงจิตลดา  ตั้งคุปตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขันยิมนาสติก

รายการ 2016 VITRIGO INTERNATIONAL CUP

ที่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 

 

 ************ 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-NET) ปีการศึกษา 2558 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน  สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม  

 

ด็กชายธัญพิสิษฐ์     แซ่แต้

 

เด็กหญิงกนกพร  พรบัณฑิตวงศ์

  

เด็กชายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์

 

เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล

*************

 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 11 และ 14

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น

และได้เป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ ไปแข่งขันในรายการฟุตซอลกทม.ลีก 2016 

   รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

 

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

 

 ******************

 คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

รับสมัครครู

 • รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • รับสมัครครู สอนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • รับสมัครครูต่างชาติหรือฟิลิปส์จบ Early childhood จำนวน 2 อัตรา สอนระดับชั้น (อนุบาล)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา (ชาย) สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน (หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ติดต่อสอบถาม  โทร. 0-2266-5775-6 ต่อ 101,111 หรือที่ klw.bkk@gmail.com

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ผ่านการสอบเข้าเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยาปีการศึกษา2560

 

 

จุดประสงค์ออกข้อสอบ ของฝ่ายการศึกษา

VDO กิจกรรมของโรงเรียน

ระบบทำคะแนน KLW

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0116350
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
86
203
859
113358
11034
7925
116350

Daily Forecast

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน