s11 s12 s3 s4 s2 s7 s8 s9 s10

รับสมัครนักเรียน

คู่มือนักเรียน

  

 คู่มือนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

ผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการนำเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more: ผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การพัฒนาบุคลากร


โรงเรียนได้จัดให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนทางด้านต่างๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเต่างชาติเจ้าของภาษาตลอดทั้งปีการศึกษา
และการพัฒนาตนทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
กัณฐิมา จินตานนท์

วันวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจึงได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในหัวข้อ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
ในวันงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถทางด้านดาราศาสตร์ของไทย

Read more: วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู 2015

 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระคุณของคุณครู ที่ได้ อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ให้

Read more: กิจกรรมวันไหว้ครู 2015

การแสดงคืนวันคริสต์มาสโรงเรียนกุหลาบวิทยา 2557

การแสดงคืนวันคริสต์มาสโรงเรียนกุหลาบวิทยา ประจำปี 2557

ผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานนักเรียน

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

Daily Forecast

รับสมัครครู

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • วิชาเอก ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สอนได้ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  • ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2266-5775-6 ต่อ 114

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0038675
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
198
130
691
36491
4700
6685
38675

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน