s31 s35 s20 s36 s34 s24 s22 s23 s16 s32 s33

บัตรการกุศลเพื่อการศึกษา

คู่มือนักเรียน

    

 คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระปรีชา

สามารถด้านดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทรงเป็นพลังบันดาลให้คนไทย มีใจรักและศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

   

Read more: กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่ ผู้ให้กำเนิด

  

Read more: กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3

  

Read more: ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3

กิจกรรม "เปิดประตูสู่อาเซียน"

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม บูรณาการอาเซียน "เปิดประตูสู่อาเซียน" ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

โดยมีการเล่าประวัติความเป็นมา การแสดงของชั้นอนุบาล และมัธยม อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการทั้งภายในและนอกห้องเรียน

Read more: กิจกรรม "เปิดประตูสู่อาเซียน"

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2559

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด (บ้านราชาวดีหญิง)   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย(ราชเทวี)

 

Read more: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

แห่เทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดปทุมคงคา

Read more: แห่เทียนจำนำพรรษา

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Read more: พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีบูชาครูดนตรีไทย

พิธีบูชาครูดนตรีไทย

Read more: พิธีบูชาครูดนตรีไทย

More Articles...

  1. ค่ายคณิตศาสตร์ 2559
  2. มอบวุฒิบัตรหนูน้อยมารยาทงาม
  3. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
  4. กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
  5. Home Coming Day 2016

Page 1 of 3

คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-NET) ปีการศึกษา 2558 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน  สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม  

 

ด็กชายธัญพิสิษฐ์     แซ่แต้

 

เด็กหญิงกนกพร  พรบัณฑิตวงศ์

  

เด็กชายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์

 

เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล

 

คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

Daily Forecast

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0058792
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
139
213
1886
55377
5360
6176
58792

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน