s6 s12 s3 s4 s2 s7 s8 s9 s10 s11

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้น ม.6

รับสมัครนักเรียน

คู่มือนักเรียน

  

 คู่มือนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

ผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นิทรรศการนำเสนอผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read more: ผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การพัฒนาบุคลากร


โรงเรียนได้จัดให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนทางด้านต่างๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเต่างชาติเจ้าของภาษาตลอดทั้งปีการศึกษา
และการพัฒนาตนทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
กัณฐิมา จินตานนท์

วันวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจึงได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในหัวข้อ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
ในวันงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถทางด้านดาราศาสตร์ของไทย

Read more: วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันไหว้ครู 2015

 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระคุณของคุณครู ที่ได้ อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ให้

Read more: กิจกรรมวันไหว้ครู 2015

การแสดงคืนวันคริสต์มาสโรงเรียนกุหลาบวิทยา 2557

การแสดงคืนวันคริสต์มาสโรงเรียนกุหลาบวิทยา ประจำปี 2557

ผลงานชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลงานนักเรียน

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

Daily Forecast

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

  • ค่ายลูกเสือระดับชั้นประถม-มัธยม
  • นักศึกษาวิชาทหาร

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0010356
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
271
224
1616
7498
1527
5429
10356

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน