s45

ประกาศผลการจับสลากการกุศลเพื่อการศึกษา

 

คู่มือนักเรียน

    


รับสมัครนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

กิจกรรมงาน จับสลากการกุศลเพื่อการศึกษา

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรม จับสลากการกุศลเพื่อการศึกษา ขึ้นเพื่อ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

Read more: กิจกรรมงาน จับสลากการกุศลเพื่อการศึกษา

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 -ป.6

เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559 กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนกุหลาบวิทยา นำลูกเสือเนตรนารีสามัญ  ชั้น ป.4 - ป.6 อยู่ค่ายพักแรมที่ค่าย ลูกเสือวาสนาดีแคมป์  อ.เมือง จังหวัด ราชบุรี

 

Read more: ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 -ป.6

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 - ม.3

เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2559 กองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนกุหลาบวิทยา นำลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 อยู่ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Read more: ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 - ม.3

กิจกรรมร้อยดวงใจ บูชาพระบารมี และกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ครูสมบัติ และครูกัณฐิมานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปเข้าร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจบูชาพระบารมี และน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วัดสระเกศ โดยนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตรภาวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมสนทนาธรรม “เขียนความดีปิดทองหลังพระ” โดยพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานในการทำความดี

 

Read more: กิจกรรมร้อยดวงใจ บูชาพระบารมี และกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

การแข่งขันลีลาศ

การแข่งขันลีลาศ

การแข่งขันลีลาศรายการ HA  NOI OPEN DANCE SPORT CHAMPIONSHIP เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น JUNIOR I GRADE A OPEN  LATIN  คือ

เด็กชายศุภสิน  ตั้งตราสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Read more: การแข่งขันลีลาศ

โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา

โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา

จากการทดสอบโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด  นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบและได้รับรางวัล คือ

เด็กหญิงอัศมาวรรณ วู้ดค้อก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more: โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา

นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทุนการศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เด็กหญิงภัคนันท์              ฉัตรศิริสกุล                    ม.1/1

เด็กหญิงนฤมล                ตั้งรัตนมงคล                  ม.2/1

เด็กชายธีรภัทร                 วิบูลย์ศิริพงษ์                  ม.2/1

เด็กชายณัทณพงศ์          คลังเปรมจิตต์                ม.3/1

Read more: นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

More Articles...

  1. พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
  2. พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
  3. ค่าย English Camp
  4. งาน เสวนาสร้างเสริมสุขภาพครู ก.ล.ว.
  5. งานฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

Page 1 of 6

คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

 การแข่งขันลีลาศ

การแข่งขันลีลาศรายการ HA  NOI OPEN DANCE SPORT CHAMPIONSHIP

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รุ่น JUNIOR I GRADE A OPEN  LATIN  คือ เด็กชายศุภสิน  ตั้งตราสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

************

โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา

 จากการทดสอบโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด  นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบและได้รับรางวัล คือ

 เด็กหญิงอัศมาวรรณ วู้ดค้อก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

************

เด็กชายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 ************

 เด็กหญิงจิตลดา  ตั้งคุปตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขันยิมนาสติก

รายการ 2016 VITRIGO INTERNATIONAL CUP

ที่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 

 

 ************ 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-NET) ปีการศึกษา 2558 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน  สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม  

 

ด็กชายธัญพิสิษฐ์     แซ่แต้

 

เด็กหญิงกนกพร  พรบัณฑิตวงศ์

  

เด็กชายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์

 

เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล

*************

 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 11 และ 14

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น

และได้เป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ ไปแข่งขันในรายการฟุตซอลกทม.ลีก 2016 

   รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

 

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

 

 ******************

 คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

Daily Forecast

ระบบทำคะแนน KLW

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ผ่านการสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560


รับสมัครครู

  • รับสมัครครูต่างชาติหรือฟิลิปส์จบ Early childhood จำนวน 2 อัตรา สอนระดับชั้น (อนุบาล)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา (ชาย) สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน (หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • ติดต่อสอบถาม  โทร. 0-2266-5775-6 ต่อ 101,111 หรือที่ klw.bkk@gmail.com

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0085945
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
370
260
1621
82597
2567
7508
85945

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน