s31 s35 s20 s36 s34 s24 s22 s23 s16 s32 s33

จุดประสงค์ออกข้อสอบ ปีการศึกษา 2559

คู่มือนักเรียน

    

 คู่มือนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียน

ข่าว - กิจกรรม

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ 2559

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

Read more: วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ 2559

คณะศิษย์เก่ากุหลาบวิทยา ก.ล.ว.รุ่น15

เมื่อวันจันทร์ที่  12 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนได้รับมอบของสรรพประโยชน์จากตัวแทนในนามคณะศิษย์เก่ากุหลาบวิทยา ก.ล.ว.รุ่น15 (2512-2521 รุ่น ม.ศ.) โดยมี บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา เป็นผู้รับมอบ

 

โดยคณะศิษย์เก่ากุหลาบวิทยา ก.ล.ว.รุ่น15

มอบผลิตภัณฑ์ TAKARA ของบ.วัฒนาสุขอินเตอร์เนชั่นแนล : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และโรลพร้อมสายx2 และชุดไม้ม๊อบพร้อมถัง3in1x2 มูลค่า 16,300.

 พร้อมกับหนังสือป๊อปอัพสามมิติ-เพียงพ่อก็พอเพียง ให้ห้องสมุด 4 ห้อง มูลค่า 16,000.

 และชุดหนังสือจีน ให้ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียน มูลค่า 12,600.

 รวมมูลค่า 44,900.

Read more: คณะศิษย์เก่ากุหลาบวิทยา ก.ล.ว.รุ่น15

ค่ายวิทยาศาสตร์


 

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ม.1 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด นครนายก เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

 

Read more: ค่ายวิทยาศาสตร์

การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

การแข่งขันฟุตซอล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ไปแข่งขันในรายการฟุตซอลกทม.ลีก 2016 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกด้วยกัน คือ รุ่นอายุไม่เกิน 14

            ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ 

 

        รายชื่อนักกีฬา    รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

 1. เด็กชายณัฐชนน        ลักษณ์สิริโรจน์
 2. เด็กชายศิริศักดิ์          นนตะสี
 3. เด็กชายธนาวิน         ลิ้มอารยะชน
 4. เด็กชายธานิณร์         อินทรประเสริฐ
 5. เด็กชายกฤตวัฒน์       รุกขพันธ์
 6. เด็กชายธีรภัทร          นทีไพศาล
 7. เด็กชายอุดมพงษ์       อาญาเมือง
 8. เด็กชายปรัชญา         เบิกขุนทด
 9. เด็กชายปุรเชษฐ์        โมราชาติ
 10. เด็กชายภูวดล            บุสจันทร์
 11. เด็กชายพศิน             เดชพรรุ่ง
 12. เด็กชายอโณทัย         ปุญนนท์

  Read more: การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

การแข่งขันฟุตซอล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ไปแข่งขันในรายการฟุตซอลกทม.ลีก 2016 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกด้วยกัน คือ รุ่นอายุไม่เกิน 11 

            ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ 

 

      รายชื่อนักกีฬา    รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

 1. เด็กชายภูริณัฐ                 ภักดีคงเดช
 2. เด็กชายชนะวิทย์             ภักดีอมรสินธุ์
 3. เด็กชายศรัณย์                 แจ้งกระจ่าง
 4. เด็กชายศุภณัฏฐ์              ประดิษฐธรรม
 5. เด็กชายกิตติภพ               ทวีมหาวงศ์
 6. เด็กชายธญภณ                เฉิน
 7. เด็กชายภูสิษฐ์                 แซ่โง้ว  
 8. เด็กชายกฤษกร                โชติชุ่ม
 9. เด็กชายอภิชาติ                นามราช           
 10. เด็กชายประวิทย์              โอ่วเจริญ

  Read more: การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

เด็กชายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559

Read more: การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

การแข่งขันยิมนาสติก

เด็กหญิงจิตลดา  ตั้งคุปตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  จากการแข่งขันยิมนาสติก รายการ 2016 VITRIGO INTERNATIONAL CUP ที่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 

 

Read more: การแข่งขันยิมนาสติก

สอนดนตรีให้น้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559  ครูเสนีย์ ครูชฎาธร ครุอรุณี และนักเรียนดนตรีกุหลาบวิทยา ได้ไปช่วยสอนดนตรี สอนโน้ต  ต่อเพลง สอนการเป่าขลุ่ย และเล่นเมโรเดียน ให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

Read more: สอนดนตรีให้น้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

More Articles...

 1. กิจกรรม ดุริยศาสตร์นาฏการสานเส้นศิลป์
 2. กิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานวิชาการเขต 1 "
 3. กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
 4. กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
 5. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3

Page 1 of 4

คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

เด็กชายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 ************

 เด็กหญิงจิตลดา  ตั้งคุปตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขันยิมนาสติก

รายการ 2016 VITRIGO INTERNATIONAL CUP

ที่ประเทศมาเลเซีย วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 

 

 ************ 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-NET) ปีการศึกษา 2558 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน  สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม  

 

ด็กชายธัญพิสิษฐ์     แซ่แต้

 

เด็กหญิงกนกพร  พรบัณฑิตวงศ์

  

เด็กชายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์

 

เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล

*************

 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าไปคัดเลือกด้วยกัน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 11 และ 14

ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น

และได้เป็นตัวแทนของเขตสัมพันธวงศ์ ไปแข่งขันในรายการฟุตซอลกทม.ลีก 2016 

   รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

 

 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

 

 ******************

 คนเก่งในรั้ว ก.ล.ว.

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

Daily Forecast

รับสมัครครู

 • วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา (ชาย) สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน (หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ติดต่อสอบถาม  โทร. 0-2266-5775-6 ต่อ 101,111 หรือที่ klw.bkk@gmail.com

แหล่งข่าวสารทางโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0065953
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
289
510
1059
63184
6734
5787
65953

PTT Oil Price

ภาพบรรยกาศในโรงเรียน