ทัศนศึกษา อนุบาล

ทัศนศึกษา อนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557