ข่าวประชาสัมพันธ์ more

ดาวน์โหลดจุดประสงค์การออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/57

วิชา ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (PDF)
คณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ภาษาไทย ฉ.1ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
ภาษาไทย ฉ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
ภาษาอังกฤษป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
วิทยาศาสตร์ ฉ.1ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
วิทยาศาสตร์ ฉ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
สังคมฯ ฉ.1ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
สังคมฯ ฉ.2 (ประวัติศาสตร์)ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3

ติดตั้งโปรแกรมเพื่ออ่านไฟล์ PDF

1. ดู PDF บนมือถือ ติดตั้งแอพ Adobe Reader

2. ดู PDF บนคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดและติดตั้ง Adobe Reader
อ่าน ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader

ข่าวกลุ่มสาระฯ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคม
 • ภาษาต่างประเทศ
 • การงานฯ
 • สุขศึกษา
 • ศิลปะ
 • พัฒนาผู้เรียน

ครูธเนศ วินัยรักษ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสาร - ดาวน์โหลด

 • เอกสาร
 • เพลง
 • โปรแกรม
 • Adobe Reader โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ PDF
 • Foxit Reader โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ PDF

KLW CLIPS